19.06.2018
:
50 21
-- . 480 20 44
- 1 / . 30 477 johnson johnso
30 . / 21 266 gedeon richter
20 . / 63 505 gedeon richter
20 . / 21 190 gedeon richter
C . / 30 - glaxosmithklin-
5 6
CHIGOUR C-880 79 songtim plasti
. / -. 20 48
. 20 39
- . 20 52
. /. 100 28 - krka -
SUPER SENI LARGE 30 455 torunskie zmo
. 405 30 - woerwag pharma-
. 30 38
. 30 38
. 30 38
. 50 39
. 30 36
. 50 39
. 30 38
2,3 10 55
. 100 10 11
. 25 25 16
. /. 250 21 1591 novartis pharm
SENI SOFT 40 60 5 50 torunskie zmo
. . - 300 . 50 1 2892 ebewe pharma
. . - 100 . 16,7 1 1436 ebewe pharma
- - /. 100 / . 10 1 743 teva
75 34
- . /- / 1000 . 1 - teva -
. / 30 30 - medica -
. - 1,5 . 10 680 medochemie
. - 0,75 . 10 461 medochemie
- ACCU-CHEK SOFTCLIX 25 128 roche diagnost
0,25 80 38
- /. 1,25 / . 1 5 331 krka
20000 . -. 20 202 berlin chemie
- . 20 10 13
- . 20 20 12
- . 10 20 9
- . 0,25 6 33
30 64
4
. 50 , ., - -
. 12 250 lab innotech
1 130
1 137
1 126
 

0.. - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - ..584, , (c) , , 067-9566747