19.06.2018
:
- . 2 1 10
8 10 138
3, 430
2035, 5, 448
. 3,125 28 124.5 krka
- /. 2 % 25 48
- /. 2 % 15 28
ACRYPAK . - alcon laborato-
10 8 166
10 10 - -
BELLA COTTON 80 - torunskie zmo-
BELLA COTTON 100 28 torunskie zmo
100 , . 36
100 , . 38
100 , 44
100 , . 50
BELLA NOVA MAXI SOFTIPLAIT, AIR 10 33 torunskie zmo
5 8 84
4 8 69
3 8 55
2,5 8 50
2 8 35
1,5 8 27
10 3,5 100
3 10 88
10 2,5 72
10 2 53
5 /5 . 100 - zentiva -
. 10 / . 20 182 zentiva
- - /. 2 / . 4 5 57
- - /. 2 / . 2 5 30
. 0,5 50 26
. /. ., . . 25 14 99 astrazeneca
. /. 10 30 68
. /. 10 10 25
- /. 2,5 /0,5 10 2200 glaxosmithklin
- 6 10 22
- /. 5 /100 . 100 1 8127 novartis pharm
. 200 10 98
. 0,1 30 33
. / 2 20 359.8 egis
- . /. 10 30 45
- . /. 20 30 106
. 0,2 30 172
SYSPUR-DERM 7,5 10 , . 1 110 paul hartmann
SYSPUR-DERM 10 20 , . 1 - paul hartmann-
- 1,9 7,2 , . 1 1
2
- -
4 - -
 

0.. - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - ..584, , (c) , , 067-9566747