08.12.2019
:
VEROPLAST 1,25 500 , /. 23
VEROPLAST 1,9 7,2 , . 8 14
VEROPLAST 1,9 7,2 , . 20 34
VEROPLAST 6 10 , . 3
VEROPLAST 2,5 7,2 , . 1 1
VEROPLAST 1,9 7,2 , . . . . 20 19
VEROPLAST 1,9 7,2 , . . . . 20 33
VEROPLAST 1,9 7,2 , /. 8 17
VEROPLAST 1,9 7,2 , /. 20 34
VEROPLAST 1,9 7,2 , . . 20 33
VEROPLAST 1,9 7,2 , . . 8 15
200 25
- . 10 10 14
. . 12 49 glaxosmithklin
. /. 1200 20 94 egis
- - /. 10 % . 5 10 18
2 - 1,5 20 15
- /. 3 % 50 38
. / 500 10 138
. / 500 42 413
. /. 2,5 2 24
. /. 40 50 26
- /. 5 % 40 65
- /. 5 % 25 48
. /. 2,5 30 507
. . 2 8 45 unilab
. / 30 31 unipharm
1,5 - 20 13
1,5 - 20 12
1,5 - 20 12
- 12,5 25 782 montavit
- 12,5 5 312 montavit
- 12,5 64 montavit
. . 100 10 124 astellas pharm
1,5 - 20 12
1,5 - 20 10
- 1,5 20 10
. 100 4 180
. 100 1 62
. 50 4 112
. 50 1 43
1,5 - 20 12
1,5 - 20 10
1,5 - 20 15
2 - 1,5 20 14
1 - 1,5 20 14
1,5 - 20 12
- - /. 2 % . 2 10 33
100 81 naturwaren
1,5 - 20 15
 

0.. - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - ..589, , (c) , , email: kievhtm@mail.ru