19.06.2018
:
10 . 0,35 30 39
5 . 0,35 30 37
. 0,35 30 - -
. 5 0,738 80 - -
+ 2 1 2
/. . 1000000 10 - -
/. . 500000 10 - -
50 - glaxosmithklin-
500 . / 500 3 140 zentiva
250 . / 250 6 - zentiva -
10 49
, . 0,5 60 48
, . 0,5 60 39
- /. 100 / . 10 10 49
- /. 100 / . 5 10 27
. 50 10 - mili healthcar-
. 10 30 275 krka
. 5 30 188 krka
. 2,5 30 164 krka
. 1,25 30 118 krka
. / 2 21 379 bayer pharma
- /. 100 / 3 , . - 5 1195 novo nordisk
30 /. 100 / 3 , . - 5 1179 novo nordisk
30 /. 100 / 3 , . - 1 - novo nordisk-
. / 21 243 bayer pharma
- /. 100 / - . 3 1 - novo nordisk-
- /. 100 / - . 3 5 1708 novo nordisk
. / -. 21 494 bayer pharma
. 25 50 24
- /. 100 /1 . 10 1 - -
- /. 100 /1 . 20 1 136
. / 400 10 184.2 kusum healthca
. 100 160 kusum healthca
. 50 109 kusum healthca
. 0,75 50 181 mustika ratu
. 50 184 mustika ratu
3 - 50 26 glaxosmithklin
3 - 50 26 glaxosmithklin
. 500 40 194 fito pharma
-3 . 1,2 30 167 queisser pharm
A . / 1,5 30 167 queisser pharm
+ . / 1,6 30 135 queisser pharm
. 30 157 queisser pharm
+ B6 + B12 + C + E . / 1,11 30 151 queisser pharm
+ B- . 1 30 113 queisser pharm
. 1,69 30 210 queisser pharm
. 5 30 105 actavis group
. / 30 28
- /. . 400 . 8 1 1135 medac
- /. . 200 . 4 1 650 medac
 

0.. - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - ..584, , (c) , , 067-9566747