22.04.2018
:
- /. 1 % . 1,5 5 129
. 100 30 575 nobel
. 100 15 346 nobel
. 100 4 129 nobel
. 250 30 - nobel -
/. 200 , 26
1,5 -, / 20 26
3 MEDIUM 44 schiffer gmbh
1,5 , 20 27
1,5 , // 20 27
20 59
10 50
10 . 0,35 30 38
5 . 0,35 30 36
. 0,35 30 - -
. 5 0,738 80 - -
+ 2 1 2
/. . 1000000 10 - -
/. . 500000 10 - -
50 32 glaxosmithklin
500 . / 500 3 142 zentiva
250 . / 250 6 - zentiva -
10 45
, . 0,5 60 32
, . 0,5 60 39
- /. 100 / . 10 10 45
- /. 100 / . 5 10 25
. 50 10 - mili healthcar-
. 10 30 293 krka
. 5 30 200 krka
. 2,5 30 179 krka
. 1,25 30 121 krka
. / 2 21 367 bayer pharma
- /. 100 / 3 , . - 5 1184 novo nordisk
30 /. 100 / 3 , . - 5 1132 novo nordisk
30 /. 100 / 3 , . - 1 - novo nordisk-
. / 21 239 bayer pharma
- /. 100 / - . 3 1 - novo nordisk-
- /. 100 / - . 3 5 1737 novo nordisk
. / -. 21 507 bayer pharma
. 25 50 22
- /. 100 /1 . 10 1 69
- /. 100 /1 . 20 1 133
. / 400 10 205 kusum healthca
. 100 151 kusum healthca
. 50 105 kusum healthca
. 0,75 50 169 mustika ratu
. 50 183 mustika ratu
3 - 50 25 glaxosmithklin
3 - 50 25 glaxosmithklin
 

0.. - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - ..572, , (c) , , 067-9566747