18.01.2018
:
- . 200 - -
SUPER SENI EXTRA SMALL 10 111.8 torunskie zmo
SUPER SENI EXTRA LARGE 10 186.5 torunskie zmo
. 1 24.1 glaxosmithklin
., 90 69
() 6,0 1100 10.6
() 5,0 1100 12.6
() 4,0 1100 - -
-3 (2,0 1,4), 19.7
() -1, 23.4
- . 5 % 3000 71.7
- . 5 % 400 13.6
- . 5 % 200 10.4
3,0 600 , 9.5
2,0 600 , 8
300 . . /. . 30 93
5 10 - -
. / 55 60 - montavit -
. / 55 24 - montavit -
-20 . 28 116.9 ipca
-10 . 28 88.4 ipca
ELAST 0110 1 283.2 tonus elast
- /. 400 27.8
- /. 200 20.9
/. 1500 . 37,5 , +. 224.6 teva
/. 600 . 15 , +. 187.4 teva
. / 150 100 65.2 kusum healthca
-. 45 109 hemofarm
-. 45 49 hemofarm
5 % 30 127.7 bayer consumer
5 % 30 128.6 bayer consumer
. / 250 10 12.7
. / 0,25 10 13.3
. 25 50 9.2
. 0,04 50 9.8
. 50 . 28 500 johnson johnso
- . 2 1 9.4
8 10 105.7
3, 155
2035, 5, - -
. 3,125 28 120.5 krka
- /. 2 % 25 44.8
- /. 2 % 15 27.4
ACRYPAK . - alcon laborato-
10 8 48.5
10 10 202.7
BELLA COTTON 80 - torunskie zmo-
BELLA COTTON 100 30 torunskie zmo
100 , . 28.9
100 , . 39.3
 

0.. - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - ..551, , (c) , , 067-9566747