26.01.2020
:
- 130 47
- 50 27
- 50 28
- 80 26
80 24
150 26
5 , 13
5 , 12
5 , 20
SR . . /. . 1,5 30 87 ratiopharm
6% - . . 500 149 hemofarm
10% - . . 500 173 hemofarm
/- /. 1 + 1 . 1 157 medochemie
. 5 + 25 30 117 medochemie
350 - /. . 741 / 50 , /. . 10 4618 mallinckrodt
350 - /. . 741 / . 50 10 4281 mallinckrodt
/. 1500 . 1 56 invest limited
. 1500 . 1 42 invest limited
- /. . 1,2 . 10 421 medochemie
75 24
75 23
LIDIE ULTRA SUPER 8 17 guangxi shuya
LIDIE ULTRA NORMAL 10 17 guangxi shuya
2/188, 36
SILKOPLAST SENSI . 20 30 pharmaplast
SILKOPLAST ELASTIC 15 29 pharmaplast
SILKOPLAST KIDS 20 27 pharmaplast
SILKOPLAST STANDART . . . . .20 32 pharmaplast
SILKOPLAST UNIVERSAL . . . . .20 29 pharmaplast
SILKOPLAST AQUAPROTECT . . . .10 35 pharmaplast
HAPPY TEST 25 1 47 blue cross bio
HAPPY TEST 25 1 11 blue cross bio
KOTEX SUPER 24 44 kimberly clark
KOTEX SUPER 12 24 kimberly clark
KOTEX NORMAL 24 43 kimberly clark
KOTEX NORMAL 12 24 kimberly clark
KOTEX MINI 12 24 kimberly clark
- . 250 96
. . 40 14 79 krka
. . 20 14 50 krka
. - 1000 . 1 98 exir pharmaceu
- 15 /5 . 100 19
50 140 galderma
20 179 galderma
. 100 6 25 farmaprim
. 50 6 25 farmaprim
4 28 naturwaren
. 100 38
-C . 250 6 217 polichem
- 400 . 7 10 372 polichem
 

0.. - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - ..589, , (c) , , email: kievhtm@mail.ru