23.01.2020
:
1M 15
15 , () 29
15 , 31
- /. 3 % . . 200 7
- /. 3 % . . 100 5
- /. . 3 % . 100 3
. 0,05 % . 10 35
IC . 0,3 20 96
. 250 24
. - 270 28
. 100 40
5 10 42
. /. 10 50 165 merck kgaa
- . . 25 14
. 250 + 25 30 118
- /. . 2 5 137 woerwag pharma
- . 10 , 1 261 ursapharm
- /. 4 9 30 537 pharmascience
D- 100 , 29
25 14
25 21
BELLA PANTY MINI 30 21 torunskie zmo
50 , 35
50 , 35
50 , 30
50 , 151
50 , 80
20 , 17
15 , 34
20 , 149
20 , 17
. / 300 10 338 sanofi pharma
M 2 /500 . / 30 92 hendok
35 /5 21 145 engelhard arzn
. /. 10 100 3634 bayer pharma
. /. 10 10 416 bayer pharma
8,5 5
20 , 42
- 5/5 . 30 124 servier
- 5/10 . 30 142 servier
- 10/5 . 30 159 servier
- 10/10 . 30 183 servier
25 .-. 5
100 8
- . /. 300 . 3 3 1064 bayer pharma
- / . 250 /5 . 5 5 174
- /. 10 / . 0,23 , + , 2 1 11478 novartis pharm
- /. 2 / . 4 5 47
- /. 2 / . 2 5 28
- . / 125 30 168 gedeon richter
 

0.. - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - ..589, , (c) , , email: kievhtm@mail.ru