14.12.2019
:
. 120 60 346 krka
. 120 20 157 krka
JOHNSONS BABY 100 , 52 johnson johnso
. 60 175 borobudur
. /. 5 20 33
. /. 5 10 19
, 30 70 nobel
, 30 70 nobel
30 71 nobel
. 150 228 steripharm
2,3 , . 10 44
2,3 , . 10 44
2,3 , . 10 43
2,3 , 10 44
2,3 , 10 44
2,3 , 10 44
2,3 10 39
20 21
NORKA 100 , . . . 13
, 20 26
, 20 14
, 20 14
80 60 , . 6
60 50 , . 5
210 120 , . 21
120 80 , . 69
3- , 1 2
3- , 5 5
- 50 165 spirig pharma
SYNOCROM FORTE - 2 % 2 1 1986 croma pharma
- . 10 30 23
- . 10 20 16
- . 5 30 13
- . 5 20 10
NATURELLA CAMOMILE NORMAL 20 17 procter gamble
47 50 , 13
37 50 , 21
NATURELLA CAMOMILE ULTRA NORMAL 40 66 procter gamble
PAMPERS ACTIVE BABY MIDI 62 365 procter gamble
, - 10 15
. 100 , . 106 teva
- /. 45 . 0,5 1 53718 johnson johnso
. - /. 20 10 24
. - /. 20 20 38
. 5 60 164 bayer pharma
. . 4 30 180 mcneil
. 0,25 10 17
2,5 % 50 83 sandoz pharmac
100 12 126 sandoz pharmac
-C . - 20 . 1 1150 nordic pharma
 

0.. - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - ..589, , (c) , , email: kievhtm@mail.ru